Call : +385 91 566 3423

Priprema dokumenata

Priprema dokumenata

Priprema dokumenata

Znate kako se kaže, dobra priprema je pola posla. Zato je uredna i kvalitetna dokumentacija važan segment svakog poslovanja i svi bi trebali voditi brigu o njoj. No, kvalitetna priprema zahtjeva i puno vremena. Office.com će za vaše poslovanje obraditi i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, bilo da se radi o pripremi ulaznih računa, financijskih izvještaja ili vođenju poslovnih evidencija. Ista će biti usklađena s važećim zakonskim aktima kako ne bi došlo do eventualnih kazni.

U naše usluge obrade i pripreme dokumenata spadaju:

  • Unos podataka u Excel i priprema izvještaja
  • Priprema dokumentacije za računovodstvo
  • Vođenje poslovnih evidencija
  • Prikupljanje ponuda i analiza cijena

Unos podataka u Excel i priprema izvještaja

Sve brojčane podatke važne za nesmetano odvijanje poslovanja unosimo u Excel. Kod izračuna određenih operacija, primjenjujemo excel formule s ciljem ostvarenja točnih i relevantnih rezultata. Nakon unosa pripremamo različite analize podataka, financijske analize te financijske izvještaje vezane uz vaše poslovanje.

Priprema dokumentacije za računovodstvo

Pripremamo svu potrebnu dokumentaciju koja je nužna za nesmetano odvijanje računovodstvenih poslova – ulazne račune, izvatke po žiro-računu, evidencije o radnom vremenu i slično.

Vođenje poslovnih evidencija

Vodimo brigu o evidenciji vaših zaposlenika kao i evidenciju o vašim tražbinama i obvezama kako bi u svakom trenutku bili u toku s vašim poslovanjem.

Prikupljanje ponuda i analize cijena

Bavimo se prikupljanjem i analizom različitih ponuda koje su povezane s vašim poslovanjem. Kako bi u konačnici odabrali onu relevantnu, ekonomičnu i cjenovno isplativu ponudu.